Alf Linderheim 

Genuin Naturfotografi

Min och författaren Stig Holmstedts bok om Färnebofjärden är en komplett guide inför dina kommande turer i denna spännande nationalpark. Utgiven på Votum förlag. 
 
Färnebofjärden - Nationalparken vid Nedre Dalälven 


Färnebofjärden vid Nedre Dalälven är en av Sveriges största nationalparker nedanför fjällen, med spännande vildmark och många sällsynta växt- och djurarter. Älven sammanfaller i stort med den naturliga Norrlandsgränsen där norr möter söder i klimat, terräng, vegetation och fauna, vilket bjuder på många sällsamheter. Här finns även intressant kulturhistoria med Gysinge bruk och lämningar efter kolning, flottning, slåtter och fäbodväsende.
Färnebofjärden – Nationalparken vid Nedre Dalälven
 får man följa med på upptäcktsfärd i denna unga nationalpark med sina vida örika fjärdar, forsområden, våtmarker och gammelskogar.


Genuin Naturfotografi bygger på naturkunskap, blick för motivet, respekt för det vilda, upptäckarglädje, egen arbetsinsats och fina naturupplevelser. Jag skapar själv förutsättningarna för min fotografering, på naturens villkor, utan att ta genvägar genom köp av fotograferingsmöjligheter och oetiska arrangemang.

De motiv jag helst ser genom kameraobjektivet, och som framgår av dessa sidor, är det svenska landskapet och dess djur och växter.
Det mesta av min fotografering sker i mina hemområden i norra 
Uppland, Gästrikland och södra Jämtland. Här finner man kanske 
inte det mest spektakulära landskapet, men det är en fin utmaning att också se motiven i det mer ordinära landskapet.

Det hindrar inte att jag även fotograferar annat än natur och i 
andra länder. Men man behöver inte gå utanför vårt eget lands 
gränser för
 att finna hot mot den biologiska mångfalden, och här 
får mina bilder gärna vara ett försvar.


Bilddagbok 2024 


Sidorna är under avveckling.